Rekrutacja do nowoczesnego liceum już trwa. Każdy dzień jest dniem otwartym. Przyjdź i zobacz jak uczymy z wykorzystaniem iPadów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Oferta specjalna.

 Zdjęcie Obraz autorstwa atlascompany na Freepik (zmodyfikowany).

Lekcja języka angielskiego

Na przerwie na korytarzu

Koniec roku szkolnego - czerwiec 2021

Regulamin rekrutacji

Rekrutacja - punkty możliwe do uzyskania przy naborze do liceum
Nabór kandydatów do klasy pierwszej liceum odbywać się będzie poprzez stronę elektronicznej rekrutacji Vulcan na podstawie ilości punktów uzyskanych przez kandydata. Swoje oceny końcowe i wyniki egzaminów  kandydaci wpisują do systemu samodzielnie. W kolejnym etapie procesu weryfikacji wniosków program zakwalifikuje ucznia do szkoły, w której ilość jego punktów zapewnia mu przyjęcie.
W Liceum Reja minimalna ilość punktów, którą musi mieć każdy kandydat wynosi 100 pkt.

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej, szczególne osiągnięcia i wyniki egzaminu po szkole podstawowej ucznia przedstawione są w tabeli w dalszej części artykułu.

Kwestionariusz osobowy wymagany w naszym Liceum Reja w procesie rekrutacji.

Zagadnienie

Punktacja

1. Język polski

2. Matematyka  

3. Język angielski

4. Jeden z przedmiotów:

do klasy A fizyka lub geografia
do klasy B biologia lub chemia
do klasy C historia lub WOS lub język polski

celujący – 18 pkt.

bardzo dobry –17 pkt. 

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

Razem: 72 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
Tytuły finalistów i laureatów konkursów: przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, sportowych w konkursach o szczeblu powiatowym i wyższym – do 10 pkt. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów 18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 3 punkty

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 

język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.

100 punktów 

(maksymalnie po 35 za język polski i matematykę oraz 30 punktów za język obcy)

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-20 22:12przez:
Opublikowano:2022-02-20 20:36przez: Admin
Zmodyfikowano:2023-05-14 20:27przez: Admin
Podmiot udostępniający: Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej
Odwiedziny:1218

Rejestr zmian

  • [2023-05-14 20:27:14]Adminmodyfikacja
  • [2023-05-07 21:19:47]Adminmodyfikacja
  • [2023-03-02 20:35:52]Adminmodyfikacja
  • [2023-03-01 13:04:13]Adminmodyfikacja
  • [2022-02-21 13:39:21]Adminmodyfikacja
  • [2022-02-21 13:17:02]Adminmodyfikacja
  • [2022-02-21 09:37:51]Adminmodyfikacja
  • [2022-02-20 22:05:59]Adminuzupełnienie treści

Banery/Logo