Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zasady rekrutacji

Rozpoczynamy nabór do klasy pierwszej liceum.


Każdy rodzic kandydata proszony jest o umówienie się na rozmowę z dyrekcją liceum.
Osoby zapisujące się do szkoły przed 1 kwietnia 2024 otrzymują zniżkę na czesne we wrześniu i październiku 2024 po 100 złotych. 

Ostateczna decyzja o przyjęciu do liceum wynika z uzyskanych przez kandydata punktów. W tabeli poniżej zamieszczone są informacje w jaki sposób oceny klasyfikacyjne, osiągnięcia oraz uzyskane podczas egzaminów wyniki przelicza się na punkty. Liceum Reja nie przyjmuje uczniów, którzy uzyskali mniej niż 100 punktów.  
Ilość dostępnych miejsc jest ograniczona i w związku z tym przyjęcia odbywają się na zasadzie konkursu. Do każdej klasy w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby, które uzyskały najlepsze wyniki.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy dostarczyć do sekretariatu:

 • wypełniony i podpisany przez rodzica kwestionariusz osobowy,
 • wydruk z dziennika ocen semestralnych z klasy ósmej,
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 900 zł.

W przypadku braku przyjęcia dziecka do szkoły dokumenty są zwracane wraz z wpisowym.

Terminy dostarczenia pozostałych dokumentów, świadectw itp. zostaną opublikowane w maju 2024.

Zagadnienie

Punktacja

1. Język polski

2. Matematyka  

3. Język angielski

4. Jeden z przedmiotów:

do klasy A fizyka lub geografia
do klasy B biologia lub chemia
do klasy C historia lub WOS lub język polski

celujący – 18 pkt.

bardzo dobry –17 pkt. 

dobry – 14 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dopuszczający – 2 pkt.

Razem: 72 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
Tytuły finalistów i laureatów konkursów: przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, sportowych w konkursach o szczeblu powiatowym i wyższym – do 10 pkt. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów 18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 3 punkty

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 

język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.

100 punktów 

(maksymalnie po 35 za język polski i matematykę oraz 30 punktów za język obcy)

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-20 22:12przez:
Opublikowano:2024-01-15 21:56przez: Admin
Zmodyfikowano:2024-03-10 21:56przez: Admin
Podmiot udostępniający: Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej
Odwiedziny:1815

Rejestr zmian

 • [2024-03-10 21:56:18]Adminformatowanie tekstu
 • [2024-02-28 12:59:42]Adminmodyfikacja
 • [2024-01-16 14:20:48]Adminmodyfikacja
 • [2024-01-16 14:10:00]Adminmodyfikacja
 • [2024-01-16 14:01:37]Adminmodyfikacja
 • [2024-01-16 13:56:56]Adminmodyfikacja
 • [2024-01-16 13:49:45]Adminmodyfikacja
 • [2024-01-16 13:14:06]Adminmodyfikacja
 • [2023-06-01 22:18:29]AdminModyfikacja
 • [2023-05-14 20:27:14]Adminmodyfikacja
 • [2023-05-07 21:19:47]Adminmodyfikacja
 • [2023-03-02 20:35:52]Adminmodyfikacja
 • [2023-03-01 13:04:13]Adminmodyfikacja
 • [2022-02-21 13:39:21]Adminmodyfikacja
 • [2022-02-21 13:17:02]Adminmodyfikacja
 • [2022-02-21 09:37:51]Adminmodyfikacja
 • [2022-02-20 22:05:59]Adminuzupełnienie treści

Banery/Logo